OpdrachtgeversReclassering Nederland - Regionale vestigingen
Werklocaties: Amsterdam, Alkmaar, Den Haag, Den Helder, Utrecht

Diverse functies en taken:

Werkbegeleider:
- Het leveren van inhoudelijke werkbegeleiding aan uitvoerend medewerkers met diverse taakspecialisaties die werken met verdachten en veroordeelden.
- Het verzorgen van individuele en groepsgewijze begeleiding, zoals casuïstiek, waarbij een nadrukkelijke focus ligt op diagnostiek, risicotaxatie, risicobeheersing en interventiebepaling.
- Inputverstrekking aan bestaande werkbegeleidersteam.

Trainer:
- Het geven van trainingen Huiselijk geweld aan veroordeelden gericht op gedragsverandering.

Uitvoerend reclasseringswerk:
- Het verzorgen van diagnose en adviesrapportages ten behoeve van strafzaken aan het openbaar Ministerie.
- Het vormgeven en uitvoeren van reclasseringstoezichten die in een wettelijk kader zijn opgelegd.
M/V training en coaching
Werklocaties: Zaandam, Deventer, Velsen

Trainer:
- Het geven van trainingen aan zogenaamde probleemjongeren gericht op het vergroten van hun arbeidsmogelijkheden en motivatie.
- Het geven van (assessment)trainingen aan werkloze klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
- Het geven van trainingen effectief communiceren aan diverse werkloze doelgroepen.

Adviseur/reïntegratieconsulent:
- Het verzorgen van individuele outplacement trajecten.
- Het leveren van diagnose/advies onderzoeken en rapportages aan Gemeenten gericht op reïntegratie.
Salus Reïntegratie
Werklocaties: Valkenswaard, Gouda, Culemborg, Venlo, Zoetermeer, Oss

Diverse projecten en taken:

- Het verzorgen en coördineren van projecten in het kader van arbeidsmobiliteit, door middel van trainingen en individuele begeleiding.

- Projectcoördinator; ontwikkelen, implementeren en coördineren van een reïntegratieproject voor kortdurende trajecten.

- Trainer: uitvoeren van diverse trainingen onder andere binnen een “Work First” project.

- Rapportages aan opdrachtgevende gemeenten;
  • Intake-adviesrapportages opstellen ten behoeve van reïntegratietrajecten.
  • Reïntegratietrajectplannen opstellen op basis van intakegesprekken.
  • Reïntegratietrajectplannen opstellen op basis van diagnostische gesprekken.
- Advisering en training ten behoeve van het functioneel ontwerp en de implementatie van een nieuwe cliënt volg systeem.
Carion AMW
Werklocaties: Dieren, Velp

Taken:
- Individuele coaching teammanagemer.
- Individueel coachingstraject aan een uitvoerend medewerker.
Reclassering Nederland - Landelijk kantoor
Werklocatie: Utrecht

Projectmedewerker:
- Verzorging van de inhoudelijke werkbegeleiding aan reclasseringsmedewerkers binnen de uitvoerende testunit: “Redesign Toezicht” waarbinnen een nieuwe werkwijze werd onderzocht en ontwikkeld.
- Mee ontwikkelen aan een nieuwe vorm van reclasseringstoezicht, specifieker gericht op risicobeheersing.
- Voorlichtings- en implementatiewerkzaamheden (nieuwe werkwijze) voor multidisciplinaire en diverse functiegroepen organisatiebreed door het land.
- inhoudelijke ondersteuning van en voor testsessies en testers bij applicatie ontwikkeling.

Opleidingen/Trainer:
- Het verrichten van werkzaamheden als trainer voor basis- en specifieke opleidingen voor reclasseringsmedewerkers.
- Het geven van trainingen gericht op de implementatie van nieuwe werkwijzen.
- Het ontwikkelen en geven van functionaliteitstrainingen voor het werken met applicaties ten behoeve van diagnostiek, cliënt- en trajectregistratie.
GGZ Bouman
Werklocatie: Rotterdam
Afdeling: Reclassering

- Het leveren van inhoudelijke werkbegeleiding aan uitvoerend medewerkers met diverse taakspecialisaties die werken met verdachten en veroordeelden. Individuele en groepsgewijze begeleiding zoals casuïstiek waarbij een nadrukkelijke focus ligt op diagnostiek, risicotaxatie, risicobeheersing en interventiebepaling.
- Inputverstrekking aan bestaande werkbegeleidersteam.
Delo BV
Werklocatie: Uden

Managementtraining gericht op het bevorderen van de personeelsvitaliteit.
Werktraject B.V.
Werklocatie: Zaandam

Trainer:
- Uitvoeren van groepstrainingen op het gebied van communicatie en sociale vaardigheden.
- Uitvoeren van sollicitatietrainingen

Adviseur:
- Methodiek en productinnovatie
- Deskundigheidsbevorderingstraining “Doelgericht begeleiden” opgezet voor en gegeven aan reïntegratieconsulenten.
- Implementatie en functioneel beheer van digitaal cliënt volgsysteem.
Roeken & Co installateurs
Coaching:
Individueel coachingstraject gericht op de persoonlijke factoren die het voldoen aan de omgang op en verantwoordelijkheden van de werkvloer vergemakkelijken.
Parnassia/Palier Verslavingszorg
Werklocatie: Den Haag
Afdeling: Reclassering

Adviseur/rapporteur:
Op aanvraag van het openbaar ministerie onderzoek en diagnose uitvoeren om in de vorm van voorlichtingsrapportages over individuele verslaafde verdachten strafrechtsadviezen uit te brengen.